Πέρσης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 315-313 π.Χ., SEG XXXVI 331B.18 (2-3) 263 π.Χ., IG IX.12.1.17.17 (4) 223 π.Χ.,  PTeb 815 απόσπ. 8II.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14