Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παραμόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραμονίχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραμονιχία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραμονίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παραξία Τοπωνύμιο
Παραξιαῖοι Εθνωνύμιο
Παρᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρασκευή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραστρυμονία Τοπωνύμιο
Παραστρυμόνιος; Εθνωνύμιο
Παρᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάρδαλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρεμβολή Τοπωνύμιο
Παρηγόριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρθένιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρθενόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρθενόπολις Τοπωνύμιο
Παρθικόπολις Τοπωνύμιο
Πάρθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παριανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παριανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρίγετος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες