Παραμόνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
4ος-5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 119.5 (2) Μακεδονία ;243 μ.Χ., ILeukopetra 98.2 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 318 (4) 2ος αι. μ.Χ.,  ΕΚΜ 1, Βέροια 289 (5) 1ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 271 (6) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 301.3 (7) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 322 (8) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 272  (9) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XII 344 (10) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 9, 1 (11) 5ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXXIV 635 (= Feissel 1983, 50) (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXI 621.8 (13) 4ος-6ος αι. μ.Χ., SEG XXXIII 502 & XXXVI 588 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.241B.7 (15) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.410.3 (16) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.478.1 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.499 (18) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLV 817 (= XLVIII 853) (19) 2ος/3ος αι. μ.Χ., SEG XLIX 814 II, 14 (20) 221 μ.Χ., IG X.2.1.492.2 (21) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.730 (22) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή)  π. 220-230 μ.Χ., SEG XLVIII 855 (23) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG L 627 (24) Μακεδονία (Παιονία) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 229 αρ. 608 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
68