Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ὀρθόπολις Τοπωνύμιο
Ὄρθρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὅρμα Τοπωνύμιο
Ὀρνυμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρόντης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὁρτήσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρφεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀρωίδυος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀσβαῖος Εθνωνύμιο
Ὄσβη; Τοπωνύμιο
Ὄσσα Τοπωνύμιο
Ὄσφαγος Τοπωνύμιο
Οὐαδέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαδήα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαδύρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλεριανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλέρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οὐάλλαι Τοπωνύμιο
Οὐαρίνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐειέντων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες