Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ὀαδίστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀβλόστιοι Εθνωνύμιο
Ὀβουλκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀδέτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀδόμαντες Εθνωνύμιο
Ὀδομαντική Τοπωνύμιο
Ὀηδέα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οἰκιάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οἴκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οἰνάνθη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Οἶον Τοπωνύμιο
Οἰσυμαῖος Εθνωνύμιο
Οἰσύμη Τοπωνύμιο
Ὄκκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀκταβία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀκτάβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλδηνός Εθνωνύμιο
Ὁλκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλόβαγρα Τοπωνύμιο
Ὀλοβάγριος Εθνωνύμιο
Ὀλόφυξος Τοπωνύμιο
Ὄλυκα Τοπωνύμιο
Ὀλυκαῖος Εθνωνύμιο
Ὀλυμπᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες