Οὐαλεριανός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Βαλεριανός (αυτοκρ., περ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Μυσία, Λυδία / 3ος αι. μ.Χ., Μυσία, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ;3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 178

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36