Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεοντίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντόλυκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντομένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεόφαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέπουλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεπτίνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέσβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λευγαία Εθνωνύμιο
Λεύγη; Τοπωνύμιο
Λεύκαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λευκή Πέτρα Τοπωνύμιο
Λευκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λευκιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λευκίππη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λευκώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωδάμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεώκιν; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες