Φάγρης

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀλκιδάμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μελπώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μάντα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εἰρήνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νίκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκαρχος Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρωκίνας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζιπύρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζηνήκενθος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δούλαιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διδᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Φάγρης