Ἀλκιδάμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.564.1 (δις), 5 (4) IG X.2.1. 441 (5) Μακεδονία (Πιερίδα-Φάγρης), αχρον. ΑΕΜΘ 10 (1996), 835 κ.ε.

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14