Οισύμη-Ημαθία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἄπαυλος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλκίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάντιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιμένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπιγήθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φάνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τελεσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱπποκλέα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Θαλίαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρογείτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διοσκουρίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Οισύμη-Ημαθία