Ἡρογείτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρογέτων (5ος αι. π.Χ., Σάμος), Ἡρωγείτων (3ος/2ος αι. π.Χ., Σάμος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Οισύμη-Ημαθία;) 4ος αι. π.Χ.,  ΠΑΕ 1938, 92 αρ. 1.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σάμο τον 5ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μυσία τον 1ο αι. π.Χ. - 1ο αι. μ.Χ.