Ἀλκίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀλκιμάχιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ίος 4ος αι. π.Χ., ΙG XII.5.1001.8, 10 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.38 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα;) 338-334 π.Χ., Αρποκρατίων s.v., FGH 72F16· Αρριανός, Ανάβ. 1.18.1 (πρβ. 6.28.4)· IG ΙΙ2.239· IG XII.5.1001.10 (RE 5· Berve 1926, 47) (4-5) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 321-318 π.Χ.,  IG II2.391.3, 7 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.249.3 (7) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III, 56 και IG VII 316.2, 5 (= Πετράκος 1997, 132) (8) 1ος αι. π.Χ., GVI 1063 (9) Μακεδονία (Πιερίδα-Οισύμη-Ημαθία) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1938, 92 αρ. 1.4 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;5ος αι. π.Χ., SEG XLIII 428 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111