σημ. Mojno

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιγόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μακεδών Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικόπολις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κοσμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φιλέταιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γαϊανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Mojno