Ἀντιγόνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
αυτοκρ. περ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., αδημοσ. (Αρχαιολ. Μουσείο Βόλου), Tataki 1998, 245 αρ. 167 (2) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 231 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 4ος-3ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 148 (4) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 178 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 129.1 (6) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 394.2 (7) ;3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 213 (8) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 551b (9) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Μαυροπηγή) αυτοκρ. περ., ΑΔ 39 (1984) Χρον. σ. 257 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-2ος αι. π.Χ., RA 1935 (2), 66 αρ. 1 (= Καφταντζής 604) (11) 3ος-4ος αι. μ.Χ., SEG XXVII 253.2 (12) 2ος-1ος αι. π.Χ., BCH 55 (1931), 191 αρ. 12 (13) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ευρωπός) ;2ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 612 (14-15) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.327.2, 3 (16) 71 ή 188 μ.Χ., SEG XXXI 644 (= XLV 818) (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.480.5 (18) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXX 645 (19) 3ος αι. μ.Χ., IG II2 10683 (= IG X.2.1.434)· SEG XXXVI 647) (20) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.885 (21) Μακεδονία (Οδομαντική-Σίρρα, σημ. Σέρρες) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Καφταντζής 45 (22) ;157 μ.Χ., Καφταντζής 11.1 (= Δωδώνη 18 (1989), 245 αρ. 53  (23) Μακεδονία (Πελαγονία-σημ. Mojno) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.174 (24) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Klio 52 (1970), 64 αρ. 18 (25) Μακεδονία (Πιερία-σημ. Κολινδρός) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 204 (26) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ανθεμούς) 2ος αι. μ.Χ., ZPE 140 (2002), 127 (27) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ελλην. περ., SEG XXIX 631 (28) Μακεδονία (σημ. Resen) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.50

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
57