σημ. Mariovo

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μενέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὄλυμπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κασσία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ταρουσίνας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰσιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ζαικα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Βότυς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Mariovo