Ὄλυμπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Ολυνπος (3ος αι. π.Χ., Θράκη /1ος-2ος αι. μ.Χ., Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ήλιδα /3ος αι. μ.Χ., Λυδία, Αθήνα), Olympus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία /αυτοκρ. περ., Κόρινθος, Κάτω Ιταλία /1ος αι. μ.Χ., Πελαγονία /2ος-3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη), ῎Ολυμβος (αυτοκρ. περ., Κύπρος), Olynpus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), ῎Ολυππος (5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ευλιμένη 4 (2003), 143 αρ. 3  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.628 A (πρβ. IApoll 325) (3) 191 μ.Χ., IG X.2.1.407.2 (4) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.182.11 (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 75 αρ. 175 (6) (Πελαγονία-σημ. Mariovo) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.160 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
129