σημ. Αχλάδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μέμη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νικόμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίππα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἡρακλείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Διονύσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Αχλάδα