Νικόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Νικομάχειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Νεικόμαχος (2ος αι. π.Χ., Μυσία / 2ος-1ος αι. π.Χ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ., Λυδία, Θεσσαλονίκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κως / αυτοκρ. περ., Αθήνα, Ιωνία, Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Κάλυμνος, Λυδία , Αθήνα, Καλίνδοια, Στύβερρα/ 1ος-2ος αι. μ.Χ., Γόρτυνα, Αρκαδία, Λυδία, Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Βιθυνία, Στύβερρα, Λυδία, Σπάρτη, Βαττυναίοι / 2ος-3ος (2ος/3ος) αι. μ.Χ., Σύρος, Θάσος, Λυδία, Θεσσαλία / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Λυγκηστίδα, Λυδία), Nicomachus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  330 π.Χ., Διόδωρος 17.79.2· Πλούταρχος, Αλέξ. 49· Κούρτιος 6.7.2, 7.5,  7.9, 7.16, 8.1-2, 9.7, 11.37-38 (RE (6)· Berve 569) (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 257 π.Χ., PLond 1953.12, 27  (3-7) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.26, 27 (δις), 31, 36 (8) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.329 (9) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.333.2 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 3ος αι. μ.Χ., IG VII.2433II.11 (11) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.36  (12) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-σημ. Αχλάδα) 3ος αι. μ.Χ., EAM 169.4 (13) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.62 (14) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;214-210 π.Χ., IG VII 295.4, 7 (= Πετράκος 1997, 126) (15) 95 π.Χ., IG X.2.1.4, 3 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.55, 60 (17) μετά το 98 μ.Χ. SEG XLII 582.8 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή)  2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.12 (19) Μακεδονία (Ορεστίδα-Βαττυναίοι) 192 μ.Χ., EAM 186 I.52 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 325-300 π.Χ., SEG XXI 982 (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;3ος αι. π.Χ., SEG XLVI 796· BE 1998, αρ. 267· LGPN IIIA s.v. (82) (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) 5ος-4ος αι. π.Χ., RE (18) (23) μέσα του 4ου αι. π.Χ., RE (19)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
567