Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Δάροκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάσαυρα Τοπωνύμιο
Δασείλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαστίδιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δατείτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δᾶτον Τοπωνύμιο
Δαυσαρηνός Εθνωνύμιο
Δαφναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δαφνικός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαφνίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δάφνων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεβ[..]αῖος Εθνωνύμιο
Δεβαβενζίς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεβας; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεγμαῖος Εθνωνύμιο
Δέγμη; Τοπωνύμιο
Δέγμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δειγηπις; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δείδας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δειδίκυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεῖδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δεϊκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες