Δαφνίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Δάφνηδι (δοτ.,  Kavadarci), Daphnis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 93 αρ. 26 (= Pilhofer 454) (2) Μακεδονία (Παιονία- σημ. Κavadarci) 3ος αι. μ.Χ., αδημοσ. (Μουσείο Kavadarci ) inv. 117/II 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Μακεδονία (Παιονία) τον 3ο αι. μ.Χ.