Δατείτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δατείτου (γεν., Καλίνδοια)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.15

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Σχόλια: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 242

Γεωγραφική διασπορά: