Δαστίδιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Κavadarci) 3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 64 αρ. 138

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Σχόλια: 

LGPN  IV

Γεωγραφική διασπορά: