Ελίμεια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀλεβία Τοπωνύμιο
Ἀλεβαῖοι Τοπωνύμιο
Ἀλεβαία Τοπωνύμιο
Αἰαναῖος Εθνωνύμιο
Αἰανή Θηλυκό Τοπωνύμιο
Πύθ(ε)ιον Τοπωνύμιο
Καισάρεια Τοπωνύμιο
Ἐλιμιώτις Τοπωνύμιο
Ἐλιμιώτης Εθνωνύμιο
Ἐλίμεια Τοπωνύμιο
Ἐλημιώτης Εθνωνύμιο
Ἐλήμια Τοπωνύμιο
Δουρέοι Εθνωνύμιο
Μαλειάτης Εθνωνύμιο
Τέλα; Τοπωνύμιο
Ὀβλόστιοι Εθνωνύμιο
Λεβαίη Τοπωνύμιο
Λεβαία (βλ. Λεβαίη)
Γρήϊα Τοπωνύμιο
Βιστύρριος; Εθνωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ελίμεια