σημ. Νεστόριο

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μένανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ῥωμύλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Νεστόριο