σημ. Πεντάβρυσος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀρραβαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Πεντάβρυσος