Οδομαντική

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πενταπολῖται Εθνωνύμιο
Πεντάπολις Τοπωνύμιο
Δραβῆσκος Τοπωνύμιο
Δραβήσκιος Εθνωνύμιο
Daravescos Τοπωνύμιο
Στρυμών Τοπωνύμιο
Σκοτούσσα Τοπωνύμιο
Σκιμβέρτιος Εθνωνύμιο
Σιρραῖος Εθνωνύμιο
Σίρ(ρ)αι Τοπωνύμιο
Σέρραι Τοπωνύμιο
Ὀλδηνός Εθνωνύμιο
Ὀδομαντική Τοπωνύμιο
Ὀδόμαντες Εθνωνύμιο
Γάσωρος Τοπωνύμιο
Γασώριος Εθνωνύμιο
Γάζωρος Τοπωνύμιο
Γαζώριος Εθνωνύμιο
Βέργιον Τοπωνύμιο
Βέργη Τοπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Οδομαντική