Σούδα

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

λ. ἄγημα

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἄγημα: τὸ προϊὸν τοῦ βασιλέως τάγμα ἐλεφάντων καὶ ἵππων καὶ πεζῶν. οἱ δὲ τὸ ἄριστον τῆς Μακεδονικῆς συντάξεως· κραταιὸν ὁπλίσει καὶ σωμάτων εὐεξίᾳ.

Γραμματειακό είδος:

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Ορισμός του μακεδονικού αγήματος.