σημ. Αγ. Γεώργιος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νικάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νεοπτόλεμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λιμναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θευδᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαρεῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Αγ. Γεώργιος