Δαρεῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δαρῖος (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Τυμφαία-σημ. Αγ. Γεώργιος) 3ος-2ος αι. π.Χ., EAM 74

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στον Κιμμερικό Βόσπορο τον 4ο αι. π.Χ. (390-380 π.Χ.) Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα τον 2ο αι. μ.Χ. (163/4 μ.Χ.)