σημ. Περιστερά

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Παράμονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαρκελλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Εὐτύχης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καραΐκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ζώσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Περιστερά