Εὐτύχης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐτύχε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐτύχου (γεν., 1ος αι. π.Χ., Θυάτειρα),  Εὐτυχῖ (δοτ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eutyches (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία, Μυσία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Μικρά Σκυθία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Θράκη, Φίλιπποι / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Eutuches (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Eutiches (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Εὐτυχηδος (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος, Έφεσος / 3ος αι. μ.Χ., Πριήνη), Εὐτυχᾶ (γεν., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κόρινθος), Eutyces (2ος αι. μ.Χ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐτύχεως (γεν., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143A.25 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG II 425 (= Pilhofer 137) (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIIc.12 (= Pilhofer 165· CRAI 1923, 277) (4) ;2ος αι. μ.Χ., SEG II 421 (= Pilhofer 410) (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.534 (6) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVIII 854 (7) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.809 (8) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Περιστερά) 3ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 590 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 59 μ.Χ., JÖAI 6 (1903) Beibl. στήλη 6 αρ. 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
329