σημ. Ακρινή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περδίκκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρχέλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀρτεμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἐπικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικάνωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀηδέα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Δράκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ακρινή