Ἀρτεμᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρτεμᾶι (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Ἀρτεμᾶδος (γεν., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Ιωνία), Ἀρτεμᾶτος (γεν., αυτοκρ. περ., Κύπρος), Artema (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀρτοιμᾶς (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Ευπορία;) 2ος-3ος αι. μ.Χ., RA 1945, 38 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.49 (3) Μακεδονία (Εορδαία-σημ. Ακρινή) 2ος αι. π.Χ., ΕΑΜ 90.2 και πίν. 32 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.418.1 (5) 132 μ.Χ., IG X.2.1.503. 2 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG I 277 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
229