Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Τορκᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τόρκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκουᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκούλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκουπαίβης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορκοῦς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τορπιλία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Τορωναίη ἄκρη Τοπωνύμιο
Τορωναῖος Εθνωνύμιο
Τορωναῖος κόλπος Τοπωνύμιο
Τορώνη Τοπωνύμιο
Τόσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τοῦκος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τραγίλιος/Τραγίλιοι Εθνωνύμιο
Τράγιλος Τοπωνύμιο
Τραλικείλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τράλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τραλίπορις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τραλιπορίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τράλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρανουπαρα Τοπωνύμιο
Τραπεζοῦς Τοπωνύμιο
Τρεβάτιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρείλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες