Τρεβάτιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-Άψαλος) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVII 884 (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ. IG X.2.2.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: