σημ. Ερμακιά

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Περδίκκας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιάς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Ερμακιά