σημ. Κολινδρός

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀντιγόνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Νίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππότας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱππόστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἡλιοφῶν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to σημ. Κολινδρός