πολιτική

Συγγραφέας Παραπομπή
Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.22.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.8.7

Δημοχάρης

απ. 1 Müller

Δημοσθένης

Προς Τιμόθεον [49] 60.5

Δημοσθένης

Προς Τιμόθεον [49] 26

Δημοσθένης

Κατ΄ Αριστοκράτους (23) 200

Δημοσθένης

Κατά Αριστοκράτους (23) 111

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 327

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 321 

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 311

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 307

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 286 

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 265

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 260

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 196

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 155

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 181.3

Δημοσθένης

Περί στεφάνου  (18) 73

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 32

Δημοσθένης

Περί στεφάνου (18) 30

Σελίδες

Subscribe to πολιτική