Δημοσθένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Προς Τιμόθεον [49] 26

Χωρίο / Κείμενο: 

Παράλιον τῶν τε προϋπηργμένων εἰς αὑτὸν ἐπῄνει, καὶ ἐδεῖτο αὐτοῦ συστήσας Φιλώνδαν, ἄνδρα τὸ μὲν γένος Μεγαρέα, μετοικοῦντα δ᾽ Ἀθήνησιν, πιστῶς δὲ τούτῳ διακείμενον καὶ ὑπηρετοῦντα ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ, ἐπειδὰν ἀφίκηται ἐκ Μακεδονίας ὁ Φιλώνδας, ὃν συνίστη οὗτος τῷ πατρὶ τῷ ἐμῷ, ἄγων ξύλα τὰ δοθέντα τούτῳ ὑπὸ Ἀμύντου, τὸ ναῦλον τῶν ξύλων παρασχεῖν καὶ ἐᾶσαι ἀνακομίσαι τὰ ξύλα εἰς τὴν οἰκίαν τὴν ἑαυτοῦ τὴν ἐν Πειραιε

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

α. Εμπορικές σχέσεις Μακεδόνων-νότιων Ελλήνων: προμήθεια μακεδονικής ξυλείας για (δημόσιες και ιδιωτικές) κατασκευές, β. Όροι διακίνησης εμπορίου