οικονομία

Συγγραφέας Παραπομπή
Στράβων

Γεωγραφικά 7a.1.20

Ξενοφών

Ελληνικά 6.1.11

Λουκιανός

Περί πένθους 10

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 4.108

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.100

Θεόφραστος

Περί φυτών ιστορία 5.2.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.8.7

Δημοσθένης

Προς Τιμόθεον [49] 60.5

Δημοσθένης

Προς Τιμόθεον [49] 26

Δημοσθένης

Κατά Αριστοκράτους (23) 111

Δημοσθένης

Περί της παραπρεσβείας (19) 265

Δημοσθένης

Προς την επιστολήν την Φιλίππου (11) 16

Δημοσθένης

Περί Αλοννήσου (7) 12

Γαληνός

Περί αντιδότων 14.76

Αριστοτέλης

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  833a

Αριστοτέλης

Περί τα ζώα ιστορίαι 596a

Αίλιος Αριστείδης

Συμμαχικός Β' 493.10-15

Subscribe to οικονομία