Αριστοτέλης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί θαυμασίων ακουσμάτων  833a

Χωρίο / Κείμενο: 

Περὶ Φιλίππους τῆς Μακεδονίας εἶναι λέγουσι μέταλλα, ἐξ ὧν τὰ ἐκβαλλόμενα ἀποσύρματα αὐξάνεσθαί φασι καὶ φύειν χρυσίον, καὶ τοῦτ᾽ εἶναι φανερόν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Μακεδονικά μέταλλα από τα οποία δημιουργείται χρυσάφι.

Θεματική περιοχή: