λογοτεχνία / γραμματεία

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-10 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.185.19, 185.28-186.6 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περί καθολικής προσῳδίας 3.1.164.20-22, 165.5-10 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περί καθολικής προσωδίας 3.1.161.14-162.3 (Lentz)

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.139.4 (Lentz)

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 7.122.13-17

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 15.28.38 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.52 Kaibel

Αθήναιος

Δειπνοσοφισταί 4.78.35  Kaibel

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 675.7-14, λ. Φύσκος

Στέφανος Βυζάντιος

Εθνικά 170.16-171.2, λ. Βισαλτία

Σούδα

λ. Κρίτων

Πορφύριος

Χρονικά 1.1

Πλούταρχος

Δημήτριος 53.10

Καλλισθένης

απ. 2b,124,F.57 FGrH

Ηράκλειτος από τη Λέσβο

Test. 1.110 

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.3.3-4

Αριστόνικος

Περί των σημείων της Ιλιάδος 14.226

Σελίδες

Subscribe to λογοτεχνία / γραμματεία