λογοτεχνία / γραμματεία

Συγγραφέας Παραπομπή
Αίλιος Ηρωδιανός

Καθολική προσῳδία 3.1.316

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.289

Αίλιος Ηρωδιανός

Περὶ καθολικῆς προσῳδίας 3.1.188.6-7, 25-26, 189.2-8 (Lentz)

Σελίδες

Subscribe to λογοτεχνία / γραμματεία