Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.139.4 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἄμολβος πόλις Μαγνήτων, ὡς Βάλακρος Μακεδονικῶν β,,

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Βάλακρος

Σχόλια: 

Το ανθρωπωνύμιο Βάλαγρος και φιλολογικό τεκμήριο για τον ομώνυμο συγγραφέα και τα Μακεδονικά του.