Αθήναιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Δειπνοσοφισταί 15.28.38 Kaibel

Χωρίο / Κείμενο: 

περὶ δὲ τῆς ΛΥΧΝΙΔΟΣ λέγων Ἀμερίας ὁ Μακεδὼν ἐν τῷ Ῥιζοτομικῷ φησιν ἀναφῦναι αὐτὴν ἐκ τῶν Ἀφροδίτης λουτρῶν, ...

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Μαρτυρία για τη μακεδονική γραμματεία. Μακεδονικό λεξιλόγιο. Εδώ γίνεται αναφορά στον γνωστό μακεδόνα γραμματικό και λεξικογράφο της Αλεξανδρινής εποχής Αμερία τον Μακεδόνα, συγγραφέα μιας συλλογής με τον τίτλο Γλῶσσαι και ενός άλλου έργου με τον τίτλο Ριζοτομικόν.