φιλοσοφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Πλάτων

Πολιτεία Η΄, 568b

Φίλων Ιουδαίος

Ότι ἄτρεπτον το θείον 173-174

Πρόκλος

Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 1.181

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί φυγής) 603C

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329F-330A

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής) 329D-329E

Πλούταρχος

Ηθικά (Περί της Ρωμαίων τύχης) 324B

Πλούταρχος

Ηθικά (Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν) 22c10-13

Ανάξαρχος

Μαρτ. 6

Subscribe to φιλοσοφία