Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ηθικά (Πως δει τον νέον ποιημάτων ακούειν) 22c10-13

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐκεῖνο μὲν γὰρ φιλόλογον καὶ οὐκ ἀηδὲς ὅτι "ῥιγεδανὸς" κακοθάνατός ἐστιν εἰδέναι ("δάνον" γὰρ Μακεδόνες τὸν θάνατον καλοῦσι)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Για τη μακεδονική γλώσσα δάνος = 'θάνατος'.

Θεματική περιοχή: