Πλούταρχος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ηθικά (Περί φυγής) 603C

Χωρίο / Κείμενο: 

ἔστι γὰρ ποταμὸς περὶ Πέλλην, ὃν Μακεδόνες Βόρβορον καλοῦσι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο ποταμός Βόρβορος της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: