ρητορική

Συγγραφέας Παραπομπή
Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.6.17

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.3.2

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.10

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.7

Πολύαινος

Στρατηγήματα 4.2.1

Πολύαινος

Στρατηγήματα προλεγόμενα 1-2

Λιβάνιος

Declamationes 23.1.76

Ισοκράτης

Φίλιππος 154

Ερμογένης

Περί ιδεών λόγου 1.8

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 32.64

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 32.63

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 25.6

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 21.1

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 4.71

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 4.55

Δίων Χρυσόστομος

Λόγοι 2.9

Δημοχάρης

απ. 1 Müller

Δημοσθένης

Προς Πολυκλέα [50] 50

Δημοσθένης

Προς Πολυκλέα [50] 47

Δημοσθένης

Προς Πολυκλέα [50] 46 

Σελίδες

Subscribe to ρητορική