Δίων Χρυσόστομος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λόγοι 21.1

Χωρίο / Κείμενο: 

῏Η δεινὸν λέγεις, εἰ ὥσπερ φυτόν τι ἢ ζῷον ἐκλελοίπασι τῷ χρόνῳ οἱ καλοί, οἷον δή φασι τοὺς λέοντας παθεῖν τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ· οὐ γὰρ ἔτι αὐτῶν εἶναι τὸ γένος· πρότερον δὲ ἦσαν καὶ περὶ Μακεδονίαν καὶ ἐν ἄλλοις τόποις.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Τα παλιά χρόνια υπήρχαν λιοντάρια στη Μακεδονία.

Θεματική περιοχή: